Radite u Vašem interesu

Zamislite da ste izvršni menadžer u nekoj firmi, ali da radite za interese druge kompanije. Šta bi se desilo sa Vašim poslom?

Slična situacija je kada osećate odgovornost za druge ljude, još malo i gora.

Možda možete obaviti posao za druge, ali ne možete disati umesto njih.

Ako želite da promenite ovu naviku, za početak preusmerite 30% Vaše energije sa interesa drugih ljudi na Vaše interese. Ako Vam se dopadne rezultat, vidite šta Vam je potrebno da taj procenat bude 80%.

Toliko je potrebno da biste imali doživljaj da stvarno živite.

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.