Emocionalne ucene

Da Vam je neko rekao kada ste bili mali, da Vaš posao nije da brinete o potrebama roditelja, braće i sestara…

Bili biste pošteđeni puno patnje i bola.

 

Ako tada nije bilo nikog da to učini, sada to možete sami.

Za početak proverite da li je Vaš posao da budete nečiji smisao života ili čuvar od samoće.

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.