Bes

Ako Vas relativno često “obuzima” bes, postoji mogućnost i da puno trpite u odnosima.

Da nakupljate ljutnju, ne reagujete, jer se plašite da imate konflikt….I onda kada se “čaša prepuni”, burno reagujete. Nakon toga osećate stid ili krivicu, i još jednom potvrdite da je bolje da izbegavate konflikte.

Ako želite da Vaša ljutnja ne bude preplavljujuća, jako je važno da kažete kada Vam nešto smeta. Jer ako to ne uradite, neiskazana ljutnja će da kvari odnos i polako puni čašu, koja će se preliti pre ili kasnije.

Da bite bili sigurni da izražavate ljutnju na adekvatan način, uradite to u sledeća tri koraka:

  1. Počnite rečenicu sa Ja, npr. smeta mi, ne odgovara mi, ljuta sam… Na taj način govorite o Vašem doživljaju, na koji imate pravo. Veća verovatnoća je da Vas druga osoba čuje kada govorite o Ja, a ne o Ti.
  2. Kažite vrlo konkretno šta Vam smeta u ponašanju ili postupku druge osobe. Time izbegavate zamku da kritikujete biće druge osobe, što je provereno neefikasan način razrešavanja konflikata.
  3. Kažite vrlo konkretno kakva promena bi Vam odgovarala.

Ovaj način nije garancija da će druga osoba uvažiti Vašu primedbu, ali jeste način da Vi uvažite sebe.

I to veoma pomaže da ljutnja ne bude “obuzimajuća”.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.