Budite humani prema sebi

Ako sebe kinjite što se plašite stvari kojih “ne bi trebalo”, što ste neraspoloženi, što imate nisko samopouzdanje, što ste “slabi”, itd…

Vi sebi zapravo zamerate što osećate posledice veoma kreativnog rešenja za situaciju kada ste bili u ozbiljnom škripcu.

Dete ne može da preživi bez drugih ljudi. I kada doživi da mu prete odbacivanjem, ono pravi mudar kompromis između svojih potreba i zahteva okoline.

Na duže ili kraće vreme odustaje od sebe da bi se ukopilo u očekivanja.

A to ima svoju cenu. Što je jači intenzitet Vaših psihičkih tegoba to je verovatnije da ste se na duže vreme morali odreći Vaših potreba.

Vaša patnja je signal da staro smisleno rešenje počinje da smeta.

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.