Mnogi ljudi su trenirani da ne budu u kontaktu sa svojim osećanjima. Obično to postižu peteranim razmišljanjem.