Da li ste fino čeljade ili O.K. osoba?

Evo ga test ličnosti

Proverite da li ste “fino čeljade” ili ste “OK osoba”.

Ako Vam se ne dopadne rezultat, dobra vest je da možete menjati način na koji funkcionišete, i to na psihoterapiji.

Fina čeljad poprilično vremena provode u prošlosti, a OK osobe u sadašnjosti.

Fina čeljad deluju u skladu sa nepreispitanim stavovima o dobroti (koje su roditelji postavli kao standard). OK osobe žive u skladu sa osavremenjenim standardima doborte, zadržavaju roditeljske samo ako su uspešno prošle preispitivanje u svetlosti novih saznanja i sadašnjosti.

Fina čeljad reaguju automatski, a OK osobe nastoje da, pre nego što reaguju, razmisle.

Fina čeljad su predvidiva, a OK osobe često iznenađuju.

Fina čeljad su uvek nasmešena. OK osobe, pored toga što se osmehuju, isto tako i plaču i od srca se smeju.

Amy Bjork Harris & Thomas A. Harris