Da li stvarno pravimo loše izbore “zbog dece”?

Sve što radimo radimo jer nam to iz nekog razloga odgovara.

Iako možemo verovati da to radimo zbog drugih, a posebno zbog naše dece.

“Zbog tebe sam ostala/ostao u braku sa njim/njom…

Zbog tebe se posle razvoda nisam udala/oženio….

Zbog tebe sam trpela/trpeo nasilje….

Zbog tebe sam se žrtvovala/žrtvovao….

Radim po ceo dan da bih tebi obezbedila/obezbedio dobar život i sl.

Ako su Vam roditelji govorili ovakve ili slične stvari, važno je da znate da dete ne može biti odgovorno za izbore roditelja.

Jer da neko decu pita, oni bi izabrali zadovoljne i dostupne roditelje.

Što je nemoguće ako je roditelj u lošim uslovima.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, edukator i supervizor, Novi Sad.