Da li treba uzimati lekove?

Ako patite, a postoji lek koji može da umanji Vašu patnju, uzmite lek. Naravno, uz preporuku stručnjaka.

Ovde najpre mislim na psihofarmake.

Radim sa ljudima čije teškoće mogu značajno da se olakšaju uzimanjem lekova, a istovremeno i psihoterapijski proces.

Uprkos tome, otpori su veliki.

Što govori koliko su snažni porivi u nama da budemo “jaki”. Ali i da nam je pojam snage zastareo.

Pošto rezultati istraživanja pokazuju da se mnoge teškoće u oblasti mentalnog zdravlja uspešno rešavaju upravo kombinacijom psiho i farmakoterapije.

Ako se premišljate da li da odete kod psihijatra, na preporuku psihoterapeuta ili samoinicijativno, podsetite se da je Vaša snaga time veća, ako koristite čari savremene medicine.

Koje nisu postojale pre 30 ili 50 godina.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.