Detinjstvo i odnos prema sebi

Šta osećate kada razmišljate o odgovorima na sledeća pitanja:

• Kako ste se osećali dok su Vas majka ili otac ušuškavali noću u krevetu?

• Zamislite kako je Vam je bilo dok Vas je majka hranila?

• Kakav kvalitet nege ste dobijali dok ste bili bolesni?

• Kakvu vrstu dobrodošlice ste imali kada se vratite kući iz škole?

Ako se radi o prijatnim osećanjima, time se jednim delom može objasniti Vaš pozitivan odnos prema sebi.

I obrnuto.

Moguće je promeniti odnos prema sebi.

Prvi korak može biti da sve češće viđate ljude koji se odnose prema Vama kako Vi želite da se odnosite prema sebi u budućnosti.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.