Dobar model za decu

Roditelji, u interesu Vaše dece je da uživate.

Time ste im dobar model, jer kada vide da je Vama lepo, vide i da je moguće imati lep život.

Takođe, dajete im dozvolu da i oni uživaju. Jer sve što Vi radite istovremeno je dozvola da i oni rade.

I, veoma važno, poručujete im da su punoletni ljudi odgovorni za sopstvenu dobrobit.

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.