Individualizam

Ljudi su društvena bića, ali nas savremeno društvo podstiče na individualizam.

Negiranje naših potreba vodi u patnju, a dugotrajna patnja se manifestuje na različite načine kod različitih ljudi. Kod mnogih kroz strahove i teskobu.

Strahovi, teskoba, pad raspoloženja lakše se prevazilaze kada smo povezani sa drugim ljudima.

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.