Izrazite Vaše mišljenje

Jedan od načina da pokažete ljubav prema sebi jeste da dozvolite sebi da kažete šta mislite.

Ako ste u okruženju gde nije bezbedno da to uradite, što pre idite odatle.

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.