Još malo o izbegavanju konflikata

Neki ljudi sebe prekorevaju sto ugađaju drugima i što se trude da se dopadnu.

A to je verovatno nekada bila veoma mudra strategija.

Umesto da se kinjite, zamislite sebe kao dečaka ili devojčicu koji se očajnički trude da budu voljeni i prihvaćeni.

Verovatno ćete umesto postiđenosti ili samoprezira osetiti saosecanje prema sebi.

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.