Kako odabrati emotivnog partnera?

“Svako ljudsko biće ima potrebu za seksualnim, emotivnim, intelektualnim i duhovnim dijalogom sa svojim ljubavnim partnerom.
Statistički gledano, mala je verovatnoća da samo jedna osoba može u potpunosti da zadovolji sve pobrojane potrebe.
Zato je vrlo bitno da napravimo potpuno jasan redosled važnosti naših potreba”.

Mejvis Klajn