Kako smanjiti suicidnost?

Ljudi koji jednim delom mrze sebe, u riziku su da pokušaju da sebi oduzmu život.

Da bi se smanjio suicidni rizik, potrebno je da izbledi uticaj tog dela ličnosti.

A da bi suicidnost trajno nestala, potrebno je da volite sebe i kada ne ispunjavate određene uslove. Da osećate da vredite samim tim što mrdate na ovoj planeti.

Ovakve promene možete postići na psihoterapiji.

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.