Kritizeri

Mnogi ljudi ne znaju da su malteretirani.

Ako Vas neko stalno kritikuje – Vaš izgled, inteligenciju, sposobnosti ili ličnost, to jeste psihičko malteretiranje.

Takođe, maltretiranje može biti upakovano i u šale, cinizam ili sarkazam.

Tada obično, onaj ko upućuje otrovne strele, negira svoju agresivnost. Pa dobijate etiketu da ne znate da se šalite, da ste sitničavi ili uvredljivi kada ne želite da prihvatite takvu vrstu odnosa.

Ako želite da istrajete u odbijanju ovakve vrste komunikacije, veoma je važno da se ne upetljate u osporavanje ovih epiteta.

Jer ćete time skrenuti sa osnovne teme, što i jeste cilj ovakve vrste manipulacije.

Vaš odgovor može biti “neka sam” ili “o tome možemo drugi put”.
I biće posebno efikasan ako verujete da ste u redu povodom te teme i da je tačno to što govorite.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.