“Lenje majke” zlata vrede

“Lenje” majke podižu samostalnu, preduzimljivu i odgovoronu decu.

U mojoj praksi sam videla posvećene, savesne i odgovorne roditelje, koji su podgli pasivnu, nesamostalnu i nepreduzimljivu decu.

Sa druge strane, videla sam roditelje čija su zanemarivana ili maltretirana deca postala funkcionalni odasli ljudi. Odgovorni, samostalni i preduzimljivi.

Jer su imali prostor da rade stvari samostalno, između ostalog.

Takođe, moje iskustvo u radu sa ljudima govori da se teže neutrališe šteta koja je napravljena prezaštićujućim vaspitnim stilom nego zanemarujućim.

Jedan od razloga je i pomenuta preduzimljivost, koju imaju osobe koje su u detinjstvu imale priliku da rade stvari samostalno.

Oni su generalno spremniji da iniciraju stvari – u ovom slučaju da traže psihološku pomoć i istraju u pravljenju promena.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.

 

Lenja majka