Ljubav nije samo briga

Ovo je tekst za roditelje koji veruju da je ljubav briga.

Osećanja ljubavi i briga za druge povezani su u jednoj tački – tiču se važne druge osobe

Dakle, povezani su koliko i npr. ljutnja i ljubomora.

Kada brinete za dete, ili Vašeg odraslog sina ili kćerku, to znači da ne vidite da su dovoljno kompetentni da se nose sa problemima/teškoćama.

A takva vrsta percepcije obično “seče krila” onome u čiju kompetentnost se nerealistično sumnja.

Ako želite da pokažete Vašu roditeljsku ljubav, umesto brige probajte da Vaše potomke vidite kao dovoljno sposobne da rešavaju zadatke primerene njihovom uzrastu.

To znači da ćete, i kada sumnjate u njih, obuzdati Vašu brigu i pustiti ih da deluju.

Uprkos riziku koji postoji. Da bi oni sami u budućnosti verovali u svoje sposobnosti.

Jer svima koje volimo želimo dobro samopouzdanje.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut