Dr sc. Danijela Budiša Ubović
psihoterapija, edukacija i supervizija

O meni

Danijela Budisa image

Završila sam osnovne studije psihologije u redovnom roku, kao i postdiplomske studije iz Kliničke psihologije, i odbranila doktorsku disertaciju početkom 2013. godine. Sve na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za psihologiju.

Od 2008. godine imam zvanje psihoterapeuta na nacionalnom nivou, a od 2013. godine i na međunarodnom nivou. Član sam međunarodnog udruženja za Transakcionu analizu (ITAA) od 2010 godine.

U Ženevi sam 2016. godine stekla uslove za status međunarodnog (vanrednog) edukatora i supervizora iz transakcione analize, za oblast psihoterapije.

Dve godine nakon toga osnovala sam Centar za transakcionu analizu (CTA), udruženje za edukaciju iz transakcione analize u oblasti psihoterapije.

Edukacija, supervizija i psihoterapija su sada glavno polje moga rada. 

Šest godina sam radila kao edukator i supervizor u TA Centru. 

Isto toliko i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju, kao asistent sa doktoratom na psihološkim predmetima.

Nepunih deset godina bila sam angažovana u Kliničkom Centru Vojvodine, na Klinici za psihijatriju. Radila sam tri godine kao koordinator i psihoterapeut u Savetovalištu za probleme upotrebe psihoaktivnih supstanci, EMPRONA, Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

Učestvovala sam na mnogim domaćim i međunarodnim simpozijumima i konferencijama, gde sam prezentovala naučne radove, koje sam takođe pisala i za brojne domaće i međunarodne naučne časopise. Koautor sam u nekoliko domaćih monografija i priručnika.

Živim i radim u Novom Sadu.


Uvodna edukacija iz transakcione analize

Edukacija iz relaciono-integrativne transakcione analize

Edukacija iz relaciono-integrativne transakcione analize


Pratite me na društvenim mrežama:

PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija je put od neželjenog ka željenom stanju.

Opširnije

EDUKACIJA I SUPERVIZIJA

Psihoterapija

Savetovalište

Video gostovanja

Najnovija gostovanja možete videti na mom Youtube kanalu

Kontaktirajte me

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja pozovite me ili mi pošaljite poruku putem kontakt forme.


PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE
PSYCHOGENESIS

Somborska 21, 21000 Novi Sad
III sprat, stan 40.
063 - 882 86 46

Pratite me:

© 2018 Danijela Budiša-Ubović. Sva prava zadržana.