Dr sc. Danijela Budiša Ubović
psihoterapija, psihološko savetovanje, supervizija, psihodijagnostika

O meni

Mountain View

Završila sam osnovne studije psihologije u redovnom roku, kao i postdiplomske studije iz Kliničke psihologije, i odbranila doktorsku disertaciju početkom 2013. godine.

Od 2007. godine imam zvanje psihoterapeuta na nacionalnom nivou, a od 2013. godine i na međunarodnom nivou. Trenutno imam status vanrednog međunarodnog edukatora i supervizora iz transakcione analize.

Za 13 godina rada u praksi, imala sam preko 650 psihodijagnostičkih procena i preko 5000 sati psihoterapijskog rada.

Radim i kao edukator i supervizor u TA Centru, nacionalnoj asocijaciji transakcionih analitičara Srbije. Član sam međunarodnog udruženja za Transakcionu analizu (ITAA) i TA Centra – asocijacija transakcionih analitičara Srbije.

Nepunih deset godina bila sam angažovana u Kliničkom Centru Vojvodine, na Klinici za psihijatriju. Radila sam tri godine kao koordinator i psihoterapeut u Savetovalištu za probleme upotrebe psihoaktivnih supstanci, EMPRONA, Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

Četiri godine sam radila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju, kao asistent sa doktoratom na psihološkim predmetima.

Učestvovala sam na mnogim domaćim i međunarodnim simpozijumima i konferencijama, gde sam prezentovala naučne radove, koje sam takođe pisala i za brojne domaće i međunarodne naučne časopise. Koautor sam u nekoliko domaćih monografija i priručnika.

Živim i radim u Novom Sadu.


Pratite me na društvenim mrežama:

Psihoterapija

Psihoterapija je proces putovanja od neželjenog ka željenom mentalnom stanju.
Opširnije

Supervizija

Sebe vidim kao toplog , podržavajućeg i entuzijastičnog supervizora.
Opširnije

Psihodijagnostika

Psihodijagnostika predstavlja proces pomoću kojeg dobijamo informacije o ispitaniku.
Opširnije

Psihoterapija

Savetovalište

Video gostovanja

Najnovija gostovanja možete videti na mom Youtube kanalu

Kontaktirajte me

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja pozovite me ili mi pošaljite poruku putem kontakt forme.


PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE
PSYCHOGENESIS

Dr sc. Danijela Budiša Ubović
Somborska 21, 21000 Novi Sad
III sprat, stan 40.
063 - 882 86 46

Pratite me:

© 2017 Danijela Budiša-Ubović. Sva prava zadržana. | Design & Development by Zequester