Dr Danijela Budiša Ubović

Psihoterapija, edukacija i supervizija

O meni

Završila sam osnovne studije psihologije u redovnom roku, kao i postdiplomske studije iz Kliničke psihologije, i odbranila doktorsku disertaciju početkom 2013. godine. Sve na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za psihologiju.

U Osaki u Japanu 2013. godine postala sam međunarodno sertifikovani transakcioni analitičar u oblasti psihoterapije.

Član sam međunarodnog udruženja za Transakcionu analizu (ITAA) od 2010 godine, međunarodne asocijacije za Relacionu transakcionu analizu (IARTA) i evropske asocijacije za transakcionu analizu (EATA).

U Ženevi sam 2016. godine stekla uslove za status međunarodnog (vanrednog) edukatora i supervizora iz Transakcione analize, za oblast psihoterapije.

U marta 2024. godine sam stekla trajno zvanje međunarodno sertifikovanog edukatora i supervizora u transakcionoj analizi, za oblast psihoterapije (TSTA-P, ITAA).

2018. godine osnovala sam Udruženje za Transakcionu analizu Srbije (UTAS), u okviru kojeg organizujemo edukaciju iz Transakcione analize u oblasti psihoterapije.

Psihoterapija Novi Sad - dr sc. Danijela Budiša Ubović

Glavna polja mog rada su edukacija, supervizija i psihoterapija.

I u psihoterapiji i u edukaciji akcenat stavljam na odnos između klijenta i terapeuta, kao  i nesvesne procese u psihoterapijskom procesu.

Šest godina sam radila kao edukator i supervizor u TA Centru.

Isto toliko i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju, kao asistent sa doktoratom na psihološkim predmetima.

Nepunih deset godina bila sam angažovana u Kliničkom Centru Vojvodine, na Klinici za psihijatriju. Radila sam tri godine kao koordinator i psihoterapeut u Savetovalištu za probleme upotrebe psihoaktivnih supstanci, EMPRONA, Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

Učestvovala sam na mnogim domaćim i međunarodnim simpozijumima i konferencijama, gde sam prezentovala naučne radove, koje sam takođe pisala i za brojne domaće i međunarodne naučne časopise. Koautor sam u nekoliko domaćih monografija i priručnika.

Živim i radim u Novom Sadu.

Video gostovanja

Najnovija gostovanja možete videti na mom Youtube kanalu