Dr sc. Danijela Budiša Ubović

Psihoterapija, edukacija i supervizija

O meni

Završila sam osnovne studije psihologije u redovnom roku, kao i postdiplomske studije iz Kliničke psihologije, i odbranila doktorsku disertaciju početkom 2013. godine. Sve na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za psihologiju.

Od 2008. godine imam zvanje psihoterapeuta na nacionalnom nivou, a od 2013. godine i na međunarodnom nivou. Član sam međunarodnog udruženja za Transakcionu analizu (ITAA) od 2010 godine.

U Ženevi sam 2016. godine stekla uslove za status međunarodnog (vanrednog) edukatora i supervizora iz Transakcione analize, za oblast psihoterapije.

Dve godine nakon toga osnovala sam Centar za transakcionu analizu (CTA), udruženje za edukaciju iz Transakcione analize u oblasti psihoterapije.

Psihoterapija Novi Sad - dr sc. Danijela Budiša Ubović

Glavna polja mog rada su edukacija, supervizija i psihoterapija.

Šest godina sam radila kao edukator i supervizor u TA Centru.

Isto toliko i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju, kao asistent sa doktoratom na psihološkim predmetima.

Nepunih deset godina bila sam angažovana u Kliničkom Centru Vojvodine, na Klinici za psihijatriju. Radila sam tri godine kao koordinator i psihoterapeut u Savetovalištu za probleme upotrebe psihoaktivnih supstanci, EMPRONA, Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

Učestvovala sam na mnogim domaćim i međunarodnim simpozijumima i konferencijama, gde sam prezentovala naučne radove, koje sam takođe pisala i za brojne domaće i međunarodne naučne časopise. Koautor sam u nekoliko domaćih monografija i priručnika.

Živim i radim u Novom Sadu.

Video gostovanja

Najnovija gostovanja možete videti na mom Youtube kanalu