Osećanje krivice – čemu služi?

Navika da sebe krivimo kada nas neko maltretira potiče iz detinjstva.

Radi se o mudroj dečijoj strategiji, koja omogućava doživljaj kontrole – ako sam ja loš, mogu i da se “popravim”.

U suprotnom, osećali bismo se prestrašeno, jer je neko od koga zavisimo opasan za nas.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.