Osećanje manje vrednosti i odnosi sa drugima

Da li Vam se dešava da se iznova osećate manje vredno u prisustvu određenih ljudi?

Kao da na nekom (psihološkom) nivou komunikacije imate ugovor da Vi vredite manje.

Jedna od manifestacija takvog “ugovora” jesu česte „šale“ na Vaš račun. Zatim kritikovanje na sitno, skoro za nevažne stvari. I isticanje Vaših “loših” osobina koje Vi i ostale osobe iz Vašeg okruženja retko primećujete.

Vaše pristajanje na takav odnos doprinosi produbljivanju Vašeg osećanja neadekvatnosti.

Kako to da promenite?

Tako što ćete promeniti vaš “ugovor”. Stara pravila više neće važiti.

Na primer, možete uzvratiti sa šalama istog tipa, kritikama, zapažanjima, ili nečim što je u skladu sa Vama. Ovo je dobra opcija ako Vam je prihvatljiv rizik da će doći do prekida kontakta, verovatno ne na Vašu inicijativu.

Ili ćete prorediti viđanje.

Čak i prekinuti komunikaciju, ako sebe vidite važnijim od te relacije. Ova opcija je preporučljiva u slučaju da Vaš zahtev da budete uvaženi ne utiče na promenu ponašanja druge osobe.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.