Perfekcionizam

Mnogo ljudi smatra da se njihove dobre osobine podrazumevaju.

Na primer, kreativnost, radoznalost, duhovitost, sklonost ka lepom, preduzimljivost, itd.

Ako ste i Vi skloni ovakvom posmatranju sebe, predlažem Vam sledeće: kada se budete vozili javnim prevozom, pogledajte ljude oko sebe. Proverite da li svi poseduju sve Vaše vrline. Ako ne poseduju, ne podrazumevaju se.

Ovo je jedna od mnogih aktivnosti koje Vam mogu pomoći da se oslobodite stega perfekcionizma.

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.