Pokazivanje tuge pred decom

Šta mislite da će da se desi ako pokažete da ste tužni pred Vašom decom?

Mnogo roditelja imaju različite zastrašujuće fantazije da bi pokazivanje tuge na neki način moglo da oštetiti njihovu decu.

A gubici su deo života i neminovno je da svi budemo povremeno tužni.
Zbog toga je višestruko korisno da osećate i pokažete tugu i u prisustvu dece.

Pre svega, na taj način ste autentični i time ste model za njih da se ponašaju u skladu sa sobom i time kako se osećaju.

Pored toga, dajete im dozvolu da i oni budu tužni kada dožive gubitak, što je nužna navika za dobar kvalitet života. Tugovanje vodi ka stvarnom prihvatanju gubitka i nastavljanju sa istinskim življenjem.

Takođe, time im poručujete da su i oni kompetentni da se nose sa neprijatnošću i gubicima. Što je važna stavka u izgradnji samopouzdanja.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.