Postavljanje granica

 

Jedna moja koleginica reče: “veliki deo roditeljstva je zapravo borba sa samim sobom”.

Kada celim svojim bićem doneste neku odluku, postavite određeno pravilo ili zahtev, obično nema puno problema sa postavljanjem granica detetu.

Međutim, kada sami niste sigurni u to što govorite, ne bude tako.

Da biste bili efikasni u postavljanju granica, potrebno je da se prvo “dogovorite sa sobom”.

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.