Dragana Risović

psihoterapija i savetovanje

O Dragani

Master studije psihologije završila sam na Filozofskom fakultetu, na Univerzitetu u Novom Sadu, 2015. godine. Uporedo sa svojim studijama pohađala sam i edukaciju iz Transkacione analize, koju sam uspešno završila.

Savetovanjem i psihoterapijom se aktivno bavim od 2012. godine. Pored završene edukacije iz transakcione analize, završila sam i jedan nivo edukacije iz relaciono-integrativne transakcione analize (u trajanju od 64 sata), kao i bazični nivo edukacije iz OLI psihodinamskog metoda.

U svom višegodišnjem terapijskom radu, radila sam sa ljudima sa različitim psihološkim tegobama.

Imam iskustvo u radu sa problemima nasilja u partnerskim odnosima radeći u SOS Ženskom centru, kao i višegodišnje iskustvo u radu sa parovima koji se susreću sa različitim izazovima.

Više od 3 godine bila sam angažovana na UNICEF-ovom projektu, radeći sa izbeglicama, po izbegličkim kampovima u Srbiji. Bavila sam se socijalnom zaštitom, prevencijom mentalnog zdravlja, pružanjem prve psihosocijalne pomoći osobama u različitim kriznim situacijama i radila sam edukativno, savetodavno i terapijski, kako sa decom, tako i sa odraslima.

Pohađala sam brojne edukacije u kontekstu rada sa ljudima koji su proživeli različita iskustva kriznih ili traumatskih događaja i gubitaka, kao što su Psychological first aid (PFA) (Save the children), Training for NGO front-line workers (UNICEF), Case management (NVO Atina), Human trafficking (NVO Atina), Case management (DRC, UNICEF), Child Protection Minimum Standards in Humanitarian Settings (UNICEF).

Danas sam angažovana i kao psiholog u poslovnom kontekstu, baveći se prvenstveno prepoznavanjem i jačanjem kapaciteta zaposlenih, prepoznavanjem i usmeravanjem liderskih kompetencija kao i organizovanjem različitih treninga i obuka za zaposlene, čiji sam samostalni autor.

Za mene, psihoterapija je prostor gde mogu da izrazim svoju profesionalnost, ali i svoju kreativnost i originalnost, jer svaka priča je priča za sebe. Sa svakim novim klijentom i ja rastem, a mi zajedno širimo horizonte i iz svake bitke izlazimo zajedno jači!

Živim i radim u Novom Sadu. Radim terapiju uživo i online. Cena jednog susreta u trajanju od sat vremena košta 4800 dinara.