Jovana Popovac

psihoterapija i savetovanje

O Jovani

Završila sam studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za psihologiju. Diplomirala sam 2012.godine i stekla zvanje master psihologa. Po završetku fakulteta radila sam kao psiholog u osnovnoj školi.

Kako je moje osnovno polje interesovanja bilo psihoterapija, 2013. godine sam krenula na edukaciju iz transakcione analize, koju sam uspešno završila. Od tada se aktivno bavim savetodavnim i psihoterapijskim radom, trenutno radim kao psihoterapeut u superviziji.

Od 2015. godine vodim Savetovalište u okviru Zrenjaninskog edukativnog centra – organizacije koja se zalaže za unapređenje socijalnog i ekonomskog položaja žena, gde radim kao psihoterapeut sa ženama i devojkama sa iskustvom partnerskog/porodičnog nasilja.

Od 2016. do 2019. godine radila sam kao savetnica u Centru za žrtve seksualnog nasilja pri opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu.Tu sam delovala u akutnim traumatskim situacijama i pružala psihološke krizne intervencije devojkama i ženama nakon doživljenog seksualnog nasilja. Osim intervencija u krizi, sa žrtvama seksualnog nasilja, radila sam kao psihoterapeut na prevladavanju posledica traumatskog iskustva.

U toku 2018. godine radila sam i kao psiholog u Savetovalištu pri Centru za socijalni rad u Zrenjaninu. U okviru ovog posla bavila sam se savetodavnim i psihoterapijskim radom sa osobama sa različitim teškoćama u porodičnom funkcionisanju.

Tokom višegodišnjeg iskustva u radu sa osobama koje su doživele različite oblike nasilnog, zanemarujućeg, ponižavajućeg i povređujućeg ponašanja, specijalizovala sam se za rad sa klijentima sa traumatskim iskustvima. Kako bih unapredila svoja znanja i veštine u radu sa klijentima, kontinuirano pohađam različite kurseve i edukacije iz oblasti psihoterapije. Kao najznačajnije izdvojila bih završen jedan nivo edukacije iz „Relacione-integrativne transakcione analize“, zatim „Protokol za lečenje depresije i merenje efikasnosti psihoterapije – Mark Widdowson, kao i „Obuku za rad sa žrtvama partnerskog nasilja“ i „Obuku za rad sa žrtvama seksualnog nasilja”.

Radim psihoterapiju i savetovanje uživo i online. Cena jednog susreta u trajanju od sat vremena je 4800 dinara.