Tanja Samardžić

psihoterapija i savetovanje

O Tanji

Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.

Radila sam u Centru za Socijalni rad opštine Vrbas nepunih 20 godina. Imam iskustvo u radu sa decom, sa odraslima i sa starima.

Bila sam angažovana na realizaciji različitih projekata, prošla obuku za rad na SOS telefonu za žrtvama nasilja i radila oko godinu dana na SOS telefonu.

Radila sam kao realizator psihoedukativnih radionica sa decom sa smetnjama u razvoju takođe u okviru projekne aktivnosti.

Bila sam angažovana kao jedan od voditelja Kluba hranitelja u smislu stručne podrške i pomoći.

Prošla sам veći broj edukacija i seminara koji su povezаni sa poslom koji sam obavljala dok sam radila u domenu socijalne zaštite: rad sa žrtvama nasilja, rad sa usvojiteljskim parovima, rad sa porodicam u riziku od izmeštanja dece, rad sa LGBT populacijom i sl.

Volontirala sam par godina u Savetovalištvu za mlade pri Novosadskom humanitarnom centru.

Moje ukupno radnо iskustvo u pružanju psihološke pomoći broji oko dvadeset godina.

 

Edukovana sam iz Transakcione analize, Sistemske porodične terapije, Terapije posvećenosti i prihvatanja, Relaciono-intergativne transakcione analize , Šema terapije i drugih modaliteta. U profesionalnom radu najviše koristim transakiconu analizu kombinovanu sa relaciono-intergativnim pristupom. Iskustvo u radu stekla sam radeci sa marginalizovanim i vulnarabilnim grupama. Radila sam sa ljudima koju su prošli multiple trauma, sa ljudima koji su imali iskustvo sa nasiljem, gubitkom, anksioznošću. Sa odraslima kao i sa decom i mladima sa poremećajem u ponašanju.

Glavnо poljе mog rada je individulani rad sa odraslim osobama.

Duboko verujem u lekovitost odnosa između klijenta i terapeuta, koji se sastoji od prihvatanja, razumevanja i poverenja.

Cena jednog susreta u trajanju od sat vremena je 4800 dinara.