Pukotine u odnosu

Kolega me je pitao da pojasnim šta znači ova rečenica.

Ako Vaši roditelji nisu prepoznavali Vaše potrebe ili nisu odgovarali na njih, to je u značajnoj meri doprinelo Vašem osećanju stida.

Jer dete obično sebi objasni da sa njim nešto nije u redu jer je mama često “nervozna”, tata odsutan, nema pohvala i sl.

Da ne govorim koliko je samoomalovažavanje intenzivano kod zlostavljane dece.

Stid će biti još intenzivniji ako su roditelji okrivljavali dete da je “osetljivo, plačljivo, uplašeno, zahtevno”…kao da to nije normalna reakcija na takve okolnosti.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.