Reakcija “zamrzavanja”

Kada se nađemo u situaciji koja nas po nekim svojim aspektima podseća na raniju traumu, obično reagujemo na jedan od tri načina. Borimo se, bežimo ili se zamrznemo. Kao što smo reagovali u izvornoj traumatskoj situaciji.

Po mom iskustvu, reakcija “zamrzavanja” je posebno mrska osobama koje vole da budu jake i borbene.

Često čujem klijente koji, sa prekorom u glasu, kažu: “umesto da sam rekla šta mislim, ja sam se prosto zaledila….kao da ništa nisam imala u glavi, i tek kada sam došla kući, setila sam se šta sam sve mogla da kažem.”

Na primer, kolega se izvikao na Vas, a Vi ste se prosto sledili i niste odreagovali.

Ako je reakcija zamrzavanja jedan od Vaših načina reagovanja u veoma neprijatnim situacijama, važno je da budete svesni sledećeg:

1. Vaša reakcija zamrzavanja je verovatno bila mudar izbor kada ste bili dete. Takva vrsta nereagovanja utiče da se smanji agresivnost druge osobe.

2. Kada u sadašnjosti reagujete na taj način, vidite šta je u ponašanju druge osobe “okinulo” Vašu staru reakciju. Nešto što Vas je podsetilo na situaciju “od nekada”, kada ste bili nemoćni i zavisni.

3. Podsetite se da u sadašnjosti skoro uvek možete naknadno reagovati.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.