Dobro došli na edukaciju iz  Integrativne transakcione analize usmerene na odnos!

Ako se bavite psihoterapijom, a smatrate ili naslućujete da je odnos između klijenta i terapeuta ključan za efikasan psihoterapijski proces, ovo je edukacija za Vas.

To potvrđuju i rezultati mnogih naučnih istraživanja u psihoterapiji, da 30% terapijskog efekta odlazi na kvalitet relacije klijenta i terapeuta (Assay&Lambert, 1999).

Takođe, znaćete da je ovo edukacija za Vas:

 • Ako Vam nedostaje neka “kockica u mozaiku” da biste se osećali dobro u ulozi terapeuta, a do sada niste bili uključeni u edukaciju koja je bila usmerena na izgradnju dobrog odnosa sa klijentom.
 • Vaše iskustvo u ličnoj terapiji (i dobro i loše) potvrđuje koliko je važan odnos klijenta i terapeuta da bi se desila željena promena.
 • Obavićemo intervju, gde ćete imati priliku da pitate sve što Vas interesuje u vezi ove edukacije, a i u vezi moje generalne filozofije edukacije i supervizije. Ako Vam se dopadne to što čujete, prijavićete se za trening.

Edukacija će biti specifična u nekoliko stvari:

 • Rad će biti u u manjoj grupi, ne više od 15 ljudi
 • Na sat rada na teoriji ići će tri sata iskustvenog rada – kroz demonstraciju rada sa klijentom, supervizije, role play.
 • Znanje koje ću podeliti sa Vama je rezultat mog rada sa Ričardom Erskinom, osnivačem Integrativne Transakcione analize (više na www.integrativetherapy.com)

Na edukaciji ćemo se detaljno baviti sledećim temama:

 • Kako se gradi terapijska relacija sa klijentom?
 • Koje intervencije služe izgradnji terapijskog saveza, a koje ga narušavaju?
 • Šta su relacione potrebe i kako terapeut odgovara na njih?
 • Šta znači istraživanje klijentvih teškoća ?
 • Koliko je značajna usklađenost terapeuta sa klijentom?
 • Šta terapeut treba da radi od prvog susreta da bi klijent dostigao željene promene?

I mnogim drugim stvarima koje su vezane za Integrativnu transakcionu analizu usmerenu na odnos.

Ko vodi edukaciju?

Danijela Budiša Ubović, doktor psiholoških nauka, međunarodno sertifikovani transakcioni analitičar – psihoterapeut (CTA-P), vanredni edukator i supervizor u transakcionoj analizi za oblast psihoterapije (PTSTA-P).

Kome je namenjena edukacija?

Svim kolegama koji su završili dve ili više godina napredne edukacije iz Transakcione analize.

Koliko traje, kada i gde se održava?

Edukacija se sastoji iz osam susreta, koje ćemo imati u Novom Sadu jednom mesečno, subotom, od 10 do 18 sati, sa pauzom za ručak.

Zbog popunjenosti termina edukatora, početak edukacije je odložen do daljnjeg. Možete se prijaviti na listu čekanja za edukaciju na formularu ispod.

Koja je cena edukacije?

60 eura po susretu (u dinarskoj protivvrednosti), i uključuje osveženje, pisane materijale na engleskom jeziku i sertifikat o učešću u edukaciji.

Poželjno je da možete da čitate materijale na engleskom jeziku, s obzirom da je literatura na srpskom jeziku iz ove oblasti gotovo nepostojeća.

Prijava na Edukaciju

Ukoliko želite da se prijavite na edukaciju, molimo Vas popunite ovu kontakt formu: