Dobro došli na edukaciju iz  Integrativne transakcione analize usmerene na odnos!

Ako se bavite psihoterapijom, a smatrate ili naslućujete da je odnos između klijenta i terapeuta ključan za efikasan psihoterapijski proces, ovo je edukacija za Vas.

To potvrđuju i rezultati mnogih naučnih istraživanja u psihoterapiji, da 30% terapijskog efekta odlazi na kvalitet relacije klijenta i terapeuta (Assay&Lambert, 1999).

Takođe, znaćete da je ovo edukacija za Vas:

 • Ako Vam nedostaje neka “kockica u mozaiku” da biste se osećali dobro u ulozi terapeuta, a do sada niste bili uključeni u edukaciju koja je bila usmerena na izgradnju dobrog odnosa sa klijentom.
 • Vaše iskustvo u ličnoj terapiji (i dobro i loše) potvrđuje koliko je važan odnos klijenta i terapeuta da bi se desila željena promena.
 • Obavićemo intervju, gde ćete imati priliku da pitate sve što Vas interesuje u vezi ove edukacije, a i u vezi moje generalne filozofije edukacije i supervizije. Ako Vam se dopadne to što čujete, prijavićete se za trening.

Edukacija će biti specifična u nekoliko stvari:

 • Rad će biti u u manjoj grupi, ne više od 15 ljudi
 • Na sat rada na teoriji ići će tri sata iskustvenog rada – kroz demonstraciju rada sa klijentom, supervizije, role play.
 • Znanje koje ću podeliti sa Vama je rezultat mog rada sa Ričardom Erskinom, osnivačem Integrativne Transakcione analize (više na www.integrativetherapy.com)

Na edukaciji ćemo se detaljno baviti sledećim temama:

 • Kako se gradi terapijska relacija sa klijentom?
 • Koje intervencije služe izgradnji terapijskog saveza, a koje ga narušavaju?
 • Šta su relacijske potrebe i kako terapeut odgovara na njih?
 • Šta znači istraživanje klijentvih teškoća ?
 • Koliko je značajna usklađenost terapeuta sa klijentom?
 • Šta terapeut treba da radi od prvog susreta da bi klijent dostigao željene promene?

I mnogim drugim stvarima koje su vezane za relacijsku i integrativnu transakcionu analizu.

Ko vodi edukaciju?

Danijela Budiša Ubović, doktor psiholoških nauka, međunarodno sertifikovani transakcioni analitičar – psihoterapeut (CTA-P), vanredni edukator i supervizor u transakcionoj analizi za oblast psihoterapije (PTSTA-P).

Kome je namenjena edukacija?

Svim kolegama koji su završili jednu ili više godina napredne edukacije iz Transakcione analize.

Koliko traje, kada i gde se održava?

Edukacija se sastoji iz osam susreta, koje ćemo imati u Novom Sadu jednom mesečno, subotom, od 10 do 18 sati, sa pauzom za ručak. Edukacija počinje u septembru 2020. 

Koja je cena edukacije?

60 eura po susretu (u dinarskoj protivvrednosti), i uključuje osveženje, pisane materijale na engleskom jeziku i sertifikat o učešću u edukaciji.

Poželjno je da možete da čitate materijale na engleskom jeziku, s obzirom da je literatura na srpskom jeziku iz ove oblasti gotovo nepostojeća.

Prijava na Edukaciju

Ukoliko želite da se prijavite na edukaciju, molimo Vas popunite ovu kontakt formu: