DOBRO DOŠLI NA TRENING IZ RELACIONO-INTEGRATIVNE TRANSAKCIONE ANALIZE!

Ako se bavite psihoterapijom, a smatrate ili naslućujete da je odnos između klijenta i terapeuta ključan za efikasan psihoterapijski proces, ovo je trening za Vas.

To potvrđuju i rezultati mnogih naučnih istraživanja u psihoterapiji, da 30% terapijskog efekta odlazi na kvalitet relacije klijenta i terapeuta (Assay&Lambert, 1999).

Takođe, znaćete da je ovo trening za Vas:

 • Ako Vam nedostaje neka "kockica u mozaiku" da biste se osećali dobro u ulozi terapeuta, a do sada niste bili uključeni u edukaciju koja je bila usmerena na izgradnju dobrog odnosa sa klijentom.
 • Vaše iskustvo u ličnoj terapiji (i dobro i loše) potvrđuje koliko je važan odnos klijenta i terapeuta da bi se desila željena promena.
 • Obavićemo intervju, gde ćete imati priliku da pitate sve što Vas interesuje u vezi treninga, a i u vezi moje filozofije edukacije i supervizije. Ako Vam se dopadne to što čujete, prijavićete se za trening.

Trening će biti specifičan u nekoliko stvari:

 • Rad će biti u u manjoj grupi, ne više od 12 ljudi
 • Na sat rada na teoriji ići će tri sata iskustvenog rada - kroz demonstraciju rada sa klijentom, supervizije, role play.
 • Znanje koje ću podeliti sa Vama je rezultat mog rada sa Ričardom Erskinom, osnivačem integrativne transakcione analize (više na www.integrativetherapy.com)

Na treningu detaljno ćemo se baviti sledećim temama:

 • Kako se gradi terapijska relacija sa klijentom?
 • Koje intervencije služe izgradnji terapijskog saveza, a koje ga narušavaju?
 • Šta su relacijske potrebe i kako terapeut odgovara na njih?
 • Šta znači istraživanje klijentvih teškoća ?
 • Koliko je značajna usklađenost terapeuta sa klijentom?
 • Šta terapeut treba da radi od prvog susreta da bi klijent dostigao željene promene?

I mnogim drugim stvarima koje su vezane za relacijsku i integrativnu transakcionu analizu.

Ko vodi trening?

Danijela Budiša Ubović, doktor psiholoških nauka (magistrirala i doktorirala na teme iz transakcione analize), međunarodno sertifikovani transakcioni analitičar - psihoterapeut (CTA-P), vanredni edukator i supervizor u transakcionoj analizi za oblast psihoterapije (PTSTA-P).

Kome je namenjen trening?

Svim kolegama koji su završili jednu ili više godina naprednog treninga iz transakcione analize.

Koliko traje, kada i gde se održava?

Trening se sastoji iz šest susreta, koje ćemo imati u Novom Sadu jednom mesečno, subotom, od 10 do 18 sati, sa pauzom za ručak. Prvi susret će biti 3. marta, a u julu i avgustu nećemo raditi.

Koja je cena treninga?

50 eura po susretu (u dinarskoj protivvrednosti), i uključuje osveženje, pisane materijale na engleskom jeziku i sertifikat o učešću u treningu.

Poželjno je da možete da čitate materijale na engleskom jeziku, s obzirom da je literatura na srpskom jeziku iz ove oblasti gotovo nepostojeća.

Radujem se našem susretu!

PRIJAVA NA EDUKACIJU

Ukoliko želite da se prijavite na edukaciju, molimo Vas popunite ovu kontakt formu:

PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija je put od neželjenog ka željenom stanju.

Opširnije

EDUKACIJA I SUPERVIZIJA

PSIHODIJAGNOSTIKA

Psihodijagnostika jeste proces pomoću kojeg dobijamo informacije o ispitaniku. Opširnije

Kontaktirajte me

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja pozovite me ili mi pošaljite poruku putem kontakt forme.


PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE
PSYCHOGENESIS

Dr sc. Danijela Budiša Ubović
Somborska 21, 21000 Novi Sad
III sprat, stan 40.
063 - 882 86 46

Pratite me:

© 2017 Danijela Budiša-Ubović. Sva prava zadržana. | Design & Development by Zequester