“Siguran posao”

Mnoga uverenja koja imamo sebi, drugima i životu “nasledili” smo od roditelja.

Neka od njih su i danas tačna, kao npr. da je obrazovanje važno za kvalitetan život.

Neka nisu nikada bila tačna, npr. da od rada niko nije umro.

A neka su ranije možda bila tačna, ali više nisu.

Jedno takvo uverenje je da je najvažnije naći siguran posao.

Mnogi klijenti sa kojima radim imaju teškoće u prilagođavanju realnosti upravo zbog njega.

Ne samo zato što danas ne postoji siguran posao, već zato što bi celoživotni rad na istom poslu u savremenom svetu značio mnogo manje mogućnosti za profesionalni razvoj i napredovanje.

Promene se sada dešavaju toliko brzo, da ako ne stičemo nove veštine, počinjemo sa trendom stagnacije umesto razvoja. Takvu vrstu učenja teško možemo postići radeći isti posao celog života.

Da ne govorim koliko je otrovno da se držimo “sigurnog posla” koji ne volimo.

Ako Vas zanima što je važno da odustanemo od ove zastarele ideje i kako to da učinimo, pročitajte ovaj tekst koleginice Jelene Pantić.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.

http://www.jelenapantic.com/zasto-sam-napustila-siguran-posao/