Strah kao forma autodestruktivnosti

Strahovi mogu da budu manifestacija autodestruktivnosti.

Ako ste rasli uz bar jednog od roditelja (ili nekog drugog važnog odraslog) koji je povremeno ispoljavao mržnju prema Vama, to je neminovno ostavilo traga u Vašem odnosu prema sebi.

Pri tome, nije toliko važno kako su se Vaši roditelji u realnosti ponašali, koliko je bitan Vaš doživljaj da ste bili izloženi porukama “bolje da te nema”.

A brinjenje je vrlo efikasan način samomaltretiranja. Jer uvek možemo brinuti u vezi nečega. I na taj način mučiti sebe.

Takva vrsta brige po svrsi slična je zadacima koje je Pepeljuga dobijala od maćehe – tražila je od nje da izdvaja pšenicu iz pepela, sa glavnom svrhom da se muči.

Naš odnos prema sebi funkcioniše automatski i nesvesno. Dakle, ako se neprijateljski ophodimo prema sebi, obično to i ne primećujemo.

Kada osvestite da se odnosite prema sebi kako ne želite, napravili ste važan korak ka promeni.

Ka životu u kom ima mnogo uživanja i malo briga.

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.