ISTRAŽIVANJA I TRANSAKCIONA ANALIZA

Unazad 10 godina proveravam naučnu zasnovanost teorijskih postavki u transakcionoj analizi.

Prve korake sam napravila u okviru mog magistarskog rada, a nakon toga sam objavila istraživačke članke u nekoliko naučnih časopisa. Najobimnije istraživanje uradila sam u okviru moje doktorske disertacije, kada sam konstruisala i dva instrumenta - za registrovanje zabrane na postojanje i skriptne odluke o ranoj smrti. Na uzorku od 140 zavisnika od opijata i jednog od njihovih roditelja (ukupno 280 ispitanika) rezultati su pokazali da imaju odlične metrijske karakteristike.

Za sve kolege koji su zainteresovani da prodube svoja znanja o empirijskoj zasnovanosti određenih terapijskih koncepta u transakcionoj analizi, ispod se nalaze originalni naučni članci. Možete ih koristiti za Vaša istraživanja ili stručne radove, uz navođenje reference objavljenog članka, koja se nalazi u zaglavlju rada. Radovi su uglavnom objavljivani na engleskom jeziku.

Za instrumente korišćene u istraživanju, kao i za sva druga pitanja, možete mi se obratiti putem kontakt forme

 

Naučni članci:

PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija je put od neželjenog ka željenom stanju.

Opširnije

EDUKACIJA I SUPERVIZIJA

Edukacija iz relaciono-integrativne transakcione analize

Edukacija iz relaciono-integrativne transakcione analize

Kontaktirajte me

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja pozovite me ili mi pošaljite poruku putem kontakt forme.

© 2018 Danijela Budiša-Ubović. Sva prava zadržana.