Istraživanja i Transakciona Analiza

Unazad 10 godina proveravam naučnu zasnovanost teorijskih postavki u transakcionoj analizi.

Prve korake sam napravila u okviru mog magistarskog rada, a nakon toga sam objavila istraživačke članke u nekoliko naučnih časopisa.

Najobimnije istraživanje uradila sam u okviru moje doktorske disertacije, kada sam konstruisala i dva instrumenta – za registrovanje zabrane na postojanje i skriptne odluke o ranoj smrti. Na uzorku od 140 zavisnika od opijata i jednog od njihovih roditelja (ukupno 280 ispitanika) rezultati su pokazali da imaju odlične metrijske karakteristike.

Za sve kolege koji su zainteresovani da prodube svoja znanja o empirijskoj zasnovanosti određenih terapijskih koncepta u transakcionoj analizi, ispod se nalaze originalni naučni članci. Možete ih koristiti za Vaša istraživanja ili stručne radove, uz navođenje reference objavljenog članka, koja se nalazi u zaglavlju rada. Radovi su uglavnom objavljivani na engleskom jeziku.