ISTRAŽIVANJA I TRANSAKCIONA ANALIZA

Unazad 10 godina proveravam naučnu zasnovanost teorijskih postavki u transakcionoj analizi.

Prve korake sam napravila u okviru mog magistarskog rada, a nakon toga sam objavila istraživačke članke u nekoliko naučnih časopisa. Najobimnije istraživanje uradila sam u okviru moje doktorske disertacije, kada sam konstruisala i dva instrumenta - za registrovanje zabrane na postojanje i skriptne odluke o ranoj smrti. Na uzorku od 140 zavisnika od opijata i jednog od njihovih roditelja (ukupno 280 ispitanika) rezultati su pokazali da imaju odlične metrijske karakteristike.

Za sve kolege koji su zainteresovani da prodube svoja znanja o empirijskoj zasnovanosti određenih terapijskih koncepta u transakcionoj analizi, ispod se nalaze originalni naučni članci. Možete ih koristiti za Vaša istraživanja ili stručne radove, uz navođenje reference objavljenog članka, koja se nalazi u zaglavlju rada. Radovi su uglavnom objavljivani na engleskom jeziku.

Za instrumente korišćene u istraživanju, kao i za sva druga pitanja, možete mi se obratiti putem kontakt forme

 

Naučni članci:

PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija je put od neželjenog ka željenom stanju.

Opširnije

EDUKACIJA I SUPERVIZIJA

PSIHODIJAGNOSTIKA

Psihodijagnostika predstavlja proces pomoću kojeg dobijamo informacije o ispitaniku.

Opširnije
Edukacija iz relaciono-integrativne transakcione analize

Edukacija iz relaciono-integrativne transakcione analize

Kontaktirajte me

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja pozovite me ili mi pošaljite poruku putem kontakt forme.


PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE
PSYCHOGENESIS

Dr sc. Danijela Budiša Ubović
Somborska 21, 21000 Novi Sad
III sprat, stan 40.
063 - 882 86 46

Pratite me:

© 2017 Danijela Budiša-Ubović. Sva prava zadržana. | Design & Development by Zequester