Supervizija

Mountain View

Kao međunarodno sertifikovani (vanredni) edukator i supervizor za oblast psihoterapije u transakcionoj analizi, radim supervizije sa kolegama koji su u treningu za zvanje psihoterapeuta.

Moj cilj je da supervizanti sa kojima radim postanu kompetentni i efikasni transakcioni analitičari-psihoterapeuti, sa razvijenim kritičkim mišljenjem.

Sebe vidim kao toplog , podržavajućeg i entuzijastičnog supervizora.

Istraživanja i transakciona analiza

Danijela Budiša Ubović unazad nekoliko godina proverava naučnu zasnovanost teorijskih postavki u transakcionoj analizi. Realizovala je istraživanja i na nekliničkoj i na kliničkoj populaciji, koja su objavljivana uglavnom u stranim naučnim časopisima.

Za sve kolege koji su zainteresovani da prodube svoja znanja o empirijskoj zasnovanosti određenih terapijskih koncepta u transakcionoj analizi, ispod se nalaze originalni naučni članci. Možete ih koristiti za Vaša istraživanja ili stručne radove, uz navođenje reference objavljenog članka, koja se nalazi u zaglavlju rada. Radovi su uglavnom objavljivani na engleskom jeziku.

Za instrumente korišćene u istraživanju, kao i za sva druga pitanja, možete mi se obratiti putem kontakt forme


Naučni članci:

PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija je put od neželjenog ka željenom stanju.

Opširnije

PSIHODIJAGNOSTIKA

Psihodijagnostika jeste proces pomoću kojeg dobijamo informacije o ispitaniku. Opširnije

Kontaktirajte me

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja pozovite me ili mi pošaljite poruku putem kontakt forme.


PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE
PSYCHOGENESIS

Dr sc. Danijela Budiša Ubović
Somborska 21, 21000 Novi Sad
III sprat, stan 40.
063 - 882 86 46

Pratite me:

© 2017 Danijela Budiša-Ubović. Sva prava zadržana. | Design & Development by Zequester