Dobro došli naProlećnu uvodnu edukaciju iz transakcione analize – TA 101! 

Ako želite da se upoznate sa osnovama transakcione analize, da biste videli da li je ovo teorijski modalitet kojim želite dalje da se bavite u oblasti psihoterapije, ovo je mesto za Vas!

TA 101 je zvanična uvodna edukacija u transakcionu analizu, priznata od strane evropskog i međunarodnog udruženja za transakcionu analizu (EATA i ITAA).

Prijave počinju u prvoj nedelji aprila 2024.

Ko vodi edukaciju?

Danijela Budiša Ubović, doktor psiholoških nauka (magistrirala i doktorirala na teme iz transakcione analize), međunarodno sertifikovani transakcioni analitičar – psihoterapeut (CTA-P), edukator i supervizor u transakcionoj analizi za oblast psihoterapije (TSTA-P).

Kome je namenjena?

Svima koji su završili/studiraju akademske studije. 

Nakon što se prijavite za edukaciju kroz kontakt formu ispod, dobićete ostale potrebne informacije u vezi upisa.

Grupa je ograničene veličine.

Koliko traje i kada i gde se održava?

Traje 12 sati, održava se 31 maja. i 1. juna 2024. (petak i subota) u Novom Sadu, od 10-17.30h, sa pauzom za ručak od sat i po vremena.

Šta nakon edukacije?

Dobićete sertifikat međunarodne organizacije za transakcionu analizu (ITAA) o završenoj uvodnoj edukaciji. Imate mogućnost da stečeno znanje primenite u ličnom i profesionalnom životu ili  da upišete  naprednu edukaciju. Takođe možete da se učlanite u ITAA-u.

Koja je cena edukacije?

18.000  dinara (16.000 za studente), i uključuje osveženje, pisane materijale i međunarodno priznat sertifikat o završetku edukacije.

Šta je transakciona analiza?

Transakciona analiza nam objašnjava kako i zašto možemo, kao odrasli, nastaviti da ponavljamo strategije koje smo razvili u detinjstvu, čak i kada one proizvode rezultate koji su samo-poražavajući ili bolni. Osnivač ovog psihoterapijskog pravca je psihijatar Erik Bern (Eric Berne), koji je  1958. godine objavio rad kojim promoviše novi terapijski metod koji naziva transakciona analiza.

Primenjuje se u savetodavnom, psihoterapijskom, organizacijskom i obrazovnom kontekstu.

Kao psihoterapijski pravac, transakciona analiza pored terapijskih veština nudi teoriju ličnosti, teoriju psihopatologije i poseban filozofski pogled na svet. Osnovni filozofski principi na kojima počiva tansakciona analiza su:

  • svi ljudi su u redu
  • svako može da misli
  • ljudi mogu da promene obrasce funkcionisanja koji im smetaju

Transakciona analiza može biti korišćena individualno, grupno, u parovima i porodično, kako bi tretirala sve tipove psiholoških teškoća, od svakodnevnih životnih problema do većih smetnji u psihičkom funkcionisanju. Ono što je specifično za transakcionu analizu je tzv. ugovorna metoda. To znači da se klijent i terapeut zajedno dogovaraju o zajedničkom cilju rada, deleći podjednaku ogovornost za psihoterapijski proces i njegov krajnji ishod.

Teme kojima ćemo se baviti na edukaciji:

  • Osnovne filozofske postavke transakcione analize.
  • Iz čega se sastoji naša ličnost po ovom teorijskom modelu?
  • Kako komuniciramo (stroukovi, transakcije)?
  • Što nam se ponavljaju određene situacije u kojima se osećamo loše (Igre, životni scenario, reket-osećanja).

Radujem se našem susretu!

Prijava na Edukaciju

Ukoliko želite da se prijavite na edukaciju, molimo Vas popunite ovu kontakt formu: