DOBRO DOŠLI NA JESENJU UVODNU EDUKACIJU IZ TRANSAKCIONE ANALIZE - TA 101

Ako Vas zanima zašto Vam se neke situacije iznova ponavljaju?

Što u odnosima sa određenim ljudima imate teškoće u komunikaciji?

Na koje sve načine doprinosite da imate probleme koje imate?

Onda je ovo edukacija za Vas!

TA 101 je zvanična uvodna edukacija u transakcionu analizu, priznata od strane međunarodnog udruženja za transakcionu analizu (ITAA).

Ko vodi edukaciju?

Danijela Budiša Ubović, doktor psiholoških nauka (magistrirala i doktorirala na teme iz transakcione analize), međunarodno sertifikovani transakcioni analitičar - psihoterapeut (CTA-P), vanredni edukator i supervizor u transakcionoj analizi za oblast psihoterapije (PTSTA-P).

Kome je namenjena?

Svima koji žele da bolje upoznaju sebe, ali i druge ljude, bez obzira na prethodno znanje ili iskustvo. Nakon što se prijavite za edukaciju kroz kontakt formu ispod, obavićemo prijemni intervju

Koliko traje i kada i gde se održava?

Traje dva dana, održava se 27. i 28. oktobra u Novom Sadu, od 10-18.30h, sa pauzom za ručak od sat i po vremena.

Šta nakon edukacije?

Dobićete međunarodno priznat sertifikat o završenoj uvodnoj edukaciji. Imate mogućnost da stečeno znanje primenite u ličnom i profesionalnom životu ili  da upišete  naprednu edukaciju. Takođe možete da se učlanite u međunarodnu asocijaciju za transakcionu analizu (ITAA).

Koja je cena edukacije?

50 eura po danu (40 eura za studente) u dinarskoj protivvrednosti, i uključuje osveženje, pisane materijale i međunarodno priznat sertifikat o završetku treninga.

Šta je transakciona analiza?

Transakciona analiza nam objašnjava kako i zašto možemo, kao odrasli, nastaviti da ponavljamo strategije koje smo razvili u detinjstvu, čak i kada one proizvode rezultate koji su samo-poražavajući ili bolni. Osnivač ovog psihoterapijskog pravca je psihijatar Erik Bern (Eric Berne), koji je  1958. godine objavio rad kojim promoviše novi terapijski metod koji naziva transakciona analiza.

Primenjuje se u savetodavnom, psihoterapijskom, organizacijskom i obrazovnom kontekstu.

Kao psihoterapijski pravac, transakciona analiza pored terapijskih veština nudi teoriju ličnosti, teoriju psihopatologije i poseban filozofski pogled na svet. Osnovni filozofski principi na kojima počiva tansakciona analiza su:

  • svi ljudi su u redu
  • svako može da misli
  • ljudi mogu da promene obrasce funkcionisanja koji im smetaju

Transakciona analiza može biti korišćena individualno, grupno, u parovima i porodično, kako bi tretirala sve tipove psiholoških teškoća, od svakodnevnih životnih problema do većih smetnji u psihičkom funkcionisanju. Ono što je specifično za transakcionu analizu je tzv. ugovorna metoda. To znači da se klijent i terapeut zajedno dogovaraju o zajedničkom cilju rada, deleći podjednaku ogovornost za psihoterapijski proces i njegov krajnji ishod.

Teme kojima ćemo se baviti na edukaciji:

  • Osnovne filozofske postavke transakcione analize.
  • Iz čega se sastoji naša ličnost po ovom teorijskom modelu?
  • Kako komuniciramo (stroukovi, transakcije)?
  • Što nam se ponavljaju određene situacije u kojima se osećamo loše (Igre, životni scenario, reket-osećanja).

 

Radujem se našem susretu!

PRIJAVA NA EDUKACIJU

Ukoliko želite da se prijavite na edukaciju, molimo Vas popunite ovu kontakt formu:

PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija je put od neželjenog ka željenom stanju.

Opširnije

EDUKACIJA I SUPERVIZIJA

Kontaktirajte me

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja pozovite me ili mi pošaljite poruku putem kontakt forme.

© 2018 Danijela Budiša-Ubović. Sva prava zadržana.