Dobro došli na Prolećnu uvodnu edukaciju iz transakcione analize – TA 101! 

Ako želite da se upoznate sa osnovama transakcione analize, da biste videli da li je ovo teorijski modalitet kojim želite dalje da se bavite u oblasti psihoterapije, ovo je mesto za Vas!

TA 101 je zvanična uvodna edukacija u transakcionu analizu, priznata od strane evropskog i međunarodnog udruženja za transakcionu analizu (EATA i ITAA).

Prijave počinju u prvoj nedelji aprila 2023.

Ko vodi edukaciju?

Danijela Budiša Ubović, doktor psiholoških nauka (magistrirala i doktorirala na teme iz transakcione analize), međunarodno sertifikovani transakcioni analitičar – psihoterapeut (CTA-P), vanredni edukator i supervizor u transakcionoj analizi za oblast psihoterapije (PTSTA-P).

Kome je namenjena?

Svima koji su završili/studiraju akademske studije. 

Nakon što se prijavite za edukaciju kroz kontakt formu ispod, dobićete ostale potrebne informacije u vezi upisa.

Grupa je ograničene veličine.

Koliko traje i kada i gde se održava?

Traje 12 sati, održava se 2. i 3. juna 2023. u Novom Sadu, od 10-17.00h, sa pauzom za ručak od sat vremena.

Ako epidemiološka situacija ne bude dovoljno dobra za bezbedno okupljanje, radićemo online, preko Zoom aplikacije.

Šta nakon edukacije?

Dobićete sertifikat međunarodne organizacije za transakcionu analizu (ITAA) o završenoj uvodnoj edukaciji. Imate mogućnost da stečeno znanje primenite u ličnom i profesionalnom životu ili  da upišete  naprednu edukaciju. Takođe možete da se učlanite u ITAA-u.

Koja je cena edukacije?

18.000  dinara (16.000 za studente), i uključuje osveženje, pisane materijale i međunarodno priznat sertifikat o završetku edukacije.

Šta je transakciona analiza?

Transakciona analiza nam objašnjava kako i zašto možemo, kao odrasli, nastaviti da ponavljamo strategije koje smo razvili u detinjstvu, čak i kada one proizvode rezultate koji su samo-poražavajući ili bolni. Osnivač ovog psihoterapijskog pravca je psihijatar Erik Bern (Eric Berne), koji je  1958. godine objavio rad kojim promoviše novi terapijski metod koji naziva transakciona analiza.

Primenjuje se u savetodavnom, psihoterapijskom, organizacijskom i obrazovnom kontekstu.

Kao psihoterapijski pravac, transakciona analiza pored terapijskih veština nudi teoriju ličnosti, teoriju psihopatologije i poseban filozofski pogled na svet. Osnovni filozofski principi na kojima počiva tansakciona analiza su:

  • svi ljudi su u redu
  • svako može da misli
  • ljudi mogu da promene obrasce funkcionisanja koji im smetaju

Transakciona analiza može biti korišćena individualno, grupno, u parovima i porodično, kako bi tretirala sve tipove psiholoških teškoća, od svakodnevnih životnih problema do većih smetnji u psihičkom funkcionisanju. Ono što je specifično za transakcionu analizu je tzv. ugovorna metoda. To znači da se klijent i terapeut zajedno dogovaraju o zajedničkom cilju rada, deleći podjednaku ogovornost za psihoterapijski proces i njegov krajnji ishod.

Teme kojima ćemo se baviti na edukaciji:

  • Osnovne filozofske postavke transakcione analize.
  • Iz čega se sastoji naša ličnost po ovom teorijskom modelu?
  • Kako komuniciramo (stroukovi, transakcije)?
  • Što nam se ponavljaju određene situacije u kojima se osećamo loše (Igre, životni scenario, reket-osećanja).

Radujem se našem susretu!

Prijava na Edukaciju

Ukoliko želite da se prijavite na edukaciju, molimo Vas popunite ovu kontakt formu: