U zdravom telu….

Poznato je da su um i telo povezani. I da se naša uverenja odslikavaju na telu. Na primer, negativan doživljaj sebe se vidi i po telesnom držanju, koje je uglavnom povijeno ili naglašeno pravo. Ne možemo ni zamisliti istovremeno postojanje depresije i sjaja u očima ili anksioznosti i opuštenih mišića.

Kako menjamo uverenja, tako se dešavaju i promene na telu. Određeni zgrčeni mišići postaju opušteni kada neka nerealistična uverenja zamenimo sa realističnim.

Ali, promena može da se dešava i u obrnutom smeru.

Dobar primer su praktikovanje masaže ili troslojnog disanja. Kada se bavimo telom, naše misli se sve više se tiču ovde i sada, a sve manje tamo i onda. Što nam pomaže da jasnije mislimo.

Lakše je imati zdrav duh kada se bavimo i telom.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.