Važne poruke za Vašu decu

Džeki Šif, transakciona analitičarka, naglašava važnost triju poruka koje roditelji treba da upute svojoj deci:

U stanju si da rešiš (taj) problem.

Umeš (i sam) da misliš.

Možeš (i sam) to da postigneš.

Takođe preporučuje korisno pravilo: kada god kažete deci da nešto ne čine, kažite im šta treba ili mogu da čine.

Time doprinosite da se dete oseća kompetentno da misli i rešava probleme, kao i da zna gde su mu granice, tj. kako da se ponaša.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.