Psihodijagnostika

Mountain View

Psihodijagnostika ili klinička procena obavlja se kada je potrebno mišljenje kliničkog psihologa o psihičkom funkcionisanju, osobinama ličnosti i/ili intelektualnom funkcionisanju neke osobe. Takođe, i kada je potrebno proceniti efekte primenjene psihoterapije ili farmakoterapije, i dr.

Realizuje se na osnovu informacija koje klijent daje o sebi i rezultata sa primenjenih psiholoških testova.

Najčešće se radi na predlog psihijatra, psihoterapeuta ili lekarske komisije.

 Uvodna edukacija iz transakcione analize

Uvodna edukacija iz transakcione analize

PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija je put od neželjenog ka željenom stanju.

Opširnije

EDUKACIJA I SUPERVIZIJA

Kontaktirajte me

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja pozovite me ili mi pošaljite poruku putem kontakt forme.


PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE
PSYCHOGENESIS

Somborska 21, 21000 Novi Sad
III sprat, stan 40.
063 - 882 86 46

Pratite me:

© 2018 Danijela Budiša-Ubović. Sva prava zadržana.