NAPREDNA EDUKACIJA IZ TRANSAKCIONE ANALIZE - SMER PSIHOTERAPIJA

Kome je edukacija namenjena?

Svima koji žele da u svom psihoterapijskom radu primenjuju transakcionu analizu. 

Koliko edukacija traje, kada i gde se održava?

Napredna edukacija iz transakcione analize traje ukupno četiri godine. Održava se u Novom Sadu, jednom mesečno, subotom, od 10 do 18h (sa pauzom za ručak), osim u julu i avgustu.

Ko vodi edukaciju?

Međunarodno priznati stručnjaci u okviru Evropske i Međunarodne organizacije za transakcionu analizu (EATA, ITAA). Više o ovim organizacijama možete videti na: www.eata.org i www.itaaworld.org

Glavna voditeljka edukacije: Danijela Budiša Ubović, doktor psiholoških nauka, međunarodno sertifikovani psihoterapeut (CTA-P), vanredni edukator i supervizor (PTSTA-P).

Uslovi za upis napredne edukacije:

 1. Završen uvodni trening TA 101.
 2. Upisan ili završen fakultet u oblasti psihologije, medicine, sociologije, socijalnog rada, pedagogije, specijalne rehabilitacije i edukacije.
 3. Popunjen prijavni obrazac za edukaciju.
 4. Obavljen prijemni intervju sa edukatorom, koji ćete zakazati kroz prijavu za edukaciju.

Program edukacije:

Na I godini cilj je da polaznici steknu  znanje o glavnim konceptima u TA i njihovim odnosom sa psihopatologijom i razvojem deteta.

   • Ugovor
   • Korišćenje osnovnih TA koncepata u planiranju tretmana:           
    • Ego stanja            
    • Transakcije           
    • Analiza skripta           
    • Igre (stepeni, načini analize, opcije u terapiji)           
    • Reketi i reket sistem           
    • Otpisivanje           
    • Redefinisanje           
    • Simbioza           
    • Pasivno ponašanje  

Na II godini napredne edukacije naglasak je na primeni znanja i veština u radu sa klijentima, kao i :

   • Psihoterapiji ego stanja Odraslog
   • Psihoterapiji ego stanja Roditelj i Dete 

Na III godini edukacije naglasak je na integraciji teorije i prakse.

  • Transfer i kontratransfer
  • Integrativna TA - teorija i praksa
  • Relacijska TA - teorija i praksa
  • Teorija integrisanog Odraslog
  • Struktura i dinamika grupe
  • Osnovni uvod u istraživanje TA
  • Etika i profesionalna odgovornost

 

Na IV godini fokus je na proširivanju prakse na različite mentalne poremećaje i pripremi za sertifikaciju.  

 

Radujem se našem susretu!

 

PRIJAVA NA EDUKACIJU

Ukoliko želite da se prijavite na edukaciju, molimo Vas popunite ovu kontakt formu:

PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija je put od neželjenog ka željenom stanju.

Opširnije

EDUKACIJA I SUPERVIZIJA

PSIHODIJAGNOSTIKA

Psihodijagnostika predstavlja proces pomoću kojeg dobijamo informacije o ispitaniku.

Opširnije

Uvodna edukacija iz transakcione analize

Edukacija iz relaciono-integrativne transakcione analize

Edukacija iz relaciono-integrativne transakcione analize

Kontaktirajte me

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja pozovite me ili mi pošaljite poruku putem kontakt forme.


PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE
PSYCHOGENESIS

Dr sc. Danijela Budiša Ubović
Somborska 21, 21000 Novi Sad
III sprat, stan 40.
063 - 882 86 46

Pratite me:

© 2017 Danijela Budiša-Ubović. Sva prava zadržana. | Design & Development by Zequester