NAPREDNA EDUKACIJA IZ TRANSAKCIONE ANALIZE – SMER PSIHOTERAPIJA

Kome je edukacija namenjena?

Svima koji žele da u svom psihoterapijskom radu primenjuju transakcionu analizu.

Koliko edukacija traje, kada i gde se održava?

Napredna edukacija iz transakcione analize traje ukupno četiri godine. Održava se u Novom Sadu, jednom ili dva puta mesečno, subotom, od 10 do 18h (sa pauzom za ručak), osim u julu i avgustu. Za studente koji žive u Novom Sadu i blizini, edukacija može da se realizuje i radnim danima, u kasnijim popodnevnim satima. Prvi susret za studente prve godine napredne edukacije je 30. novembra 2019. 

Tokom svake godine napredne edukacije po dogovoru ćemo zakazati i jedan susret u maloj grupi (3-5 studenata), uživo ili online. Glavna svrha ovog susreta je davanje preciznog fidbeka o napretku polaznika u oblasti TA teorije i veština, kao i ličnog razvoja.

Ko vodi edukaciju?

Međunarodno priznati stručnjaci u okviru Evropske i Međunarodne organizacije za transakcionu analizu (EATA, ITAA). Više o ovim organizacijama možete videti na: www.eatanews.org i www.itaaworld.org

Glavna voditeljka edukacije: Danijela Budiša Ubović, doktor psiholoških nauka, međunarodno sertifikovani psihoterapeut (CTA-P), vanredni edukator i supervizor (PTSTA-P).

Uslovi za upis napredne edukacije:

 1. Završen uvodni trening TA 101.
 2. Upisan ili završen fakultet u bilo kojoj oblasti. U slučaju da Vaše studije ne uključuju predmete kao što su klinička psihologija, psihopatologija ili psihijatrija,  za sertifikat psihoterapeuta će biti potrebno da položite diferencijalne ispite na jednom od akreditivanih fakulteta.
 3. Popunjen prijavni obrazac za edukaciju.
 4. Obavljen prijemni intervju sa edukatorom, koji ćete zakazati kroz prijavu za edukaciju.

Cena edukacije:

50 eura po susretu na grupi (za studente 40), u dinarskoj protivvrednosti. Cena susreta u maloj grupi je 20 eura po osobi (u dinarskoj protivvrednosti).

Na prvoj, drugoj i četvrtoj godini imamo 11 susreta (10 na grupi i jedan individualni), a na trećoj 17 (16 na grupi i jedan individualni).

Prva godina ukupno: 520 eura, u dinarskoj protivvrednosti.

Druga godina ukupno: 520 eura, u dinarskoj protivvrednosti.

Treća godina ukupno: 820 eura, u dinarskoj protivvrednosti.

Četvrta godina ukupno: 520 eura, u dinarskoj protivvrednosti.

Godišnja članarina u UTAS-u je 1000 dinara.

Program edukacije:

Na I godini cilj je da polaznici steknu  znanje o glavnim konceptima u TA i njihovim odnosom sa psihopatologijom i razvojem deteta.

 • Ugovor
 • Korišćenje osnovnih TA koncepata u planiranju tretmana:
 • Ego stanja
 • Transakcije
 • Analiza skripta
 • Igre (stepeni, načini analize, opcije u terapiji)
 • Reketi i reket sistem
 • Otpisivanje
 • Redefinisanje
 • Simbioza
 • Pasivno ponašanje

Na II godini napredne edukacije naglasak je na primeni znanja i veština u radu sa klijentima, kao i :

 • Psihoterapiji ego stanja Odraslog
 • Psihoterapiji ego stanja Roditelj i Dete

Na III godini edukacije naglasak je na integraciji teorije i prakse. Pola ove školske godine ćemo raditi 16 sati mesečno. Rad će biti organizovan jednom mesečno, subotom i nedeljom ili tokom dve subote u mesecu.

 • Transfer i kontratransfer
 • Integrativna TA – teorija i praksa
 • Relacijska TA – teorija i praksa
 • Teorija integrisanog Odraslog
 • Struktura i dinamika grupe
 • Osnovni uvod u istraživanje TA
 • Etika i profesionalna odgovornost

Na IV godini fokus je na proširivanju prakse na različite mentalne poremećaje i pripremi za sertifikaciju.

Šta je potrebno za sertifikat savetnika u transakcionoj analizi?

Nakon 300 sati napredne edukacije u transakcionoj analizi imate mogućnost da steknete ovaj sertifikat. Pored toga, potrebno je da imate:

 • minimalno 250 sati rada sa klijentima
 • minimalno 75 sati supervizije (40% od toga mora biti sa glavnim supervizorom)
 • napisan i prezentovan jedan esej
 • napisanu i prezentovanu studiju slučaja
 • kontinuirani lični rad tokom dve godine (100 sati)

Šta je potrebno za sertifikat psihoterapeuta u transakcionoj analizi?

Ovaj sertifikat se stiče polaganjem međunarodnog ispita koji organizovanizuje ITAA ili EATA, nakon što glavni supervizor da preporuku za izlazak na ispit. Samo ovaj sertifikat je međunarodno priznat. Ovakav način sertifikacije je obaveza svake nacionalne asocijacije koja radi po evropskim i međunarodnim standardima. Uslovi koje je potrebno ispuniti pre toga:

 • minimalno 380 sati edukacije u transakcionoj analizi
 • minimalno 500 sati rada sa klijentima
 • minimalno 150 sati supervizije (40% od toga mora biti sa glavnim supervizorom)
 • napisana i prezentovana dva eseja (integracija teorije i prakse)
 • napisanu i prezentovanu studiju slučaja
 • kontinuirani lični rad tokom četiri godine (200 sati)

Radujem se našem susretu!

Prijava na Edukaciju

Ukoliko želite da se prijavite na edukaciju, molimo Vas popunite ovu kontakt formu: