NAPREDNA EDUKACIJA IZ TRANSAKCIONE ANALIZE – SMER PSIHOTERAPIJA

Kome je edukacija namenjena?

Svima koji žele da u svom psihoterapijskom radu primenjuju transakcionu analizu, u skladu sa dole navedenim uslovima.

Po čemu je ova edukacija drugačija?

Iako naš plan i program obuhvata i ostale pristupe, naša edukacija je  najviše usmerena na osposobljavanje polaznika za Relacioni pristup u  transakcionoj analizi. Videćete ispod koje teme smo odabrali kao ključne za razvoj naših polaznika.

Koliko edukacija traje, kada i gde se održava?

Napredna edukacija iz transakcione analize traje ukupno četiri i po godine. Održava se u Novom Sadu, jednom mesečno, subotom ili nedeljom, od 10 do 18h (sa pauzom za ručak), osim u julu i avgustu. Edukacija može da se realizuje i radnim danima, u kasnijim popodnevnim satima.

Sledeću generaciju primamo u novembru 2023. Prijava, selekcija i upis počinju u junu 2023.

Tokom svake godine napredne edukacije po dogovoru ćemo zakazati i jedan susret u maloj grupi (3-5 polaznika), uživo ili online. Glavna svrha ovog susreta je davanje preciznog fidbeka o napretku u oblasti TA teorije i veština, kao i ličnog razvoja.

Ko vodi edukaciju?

Međunarodno priznati stručnjaci u okviru Evropske i Međunarodne organizacije za transakcionu analizu (EATA, ITAA). Više o ovim organizacijama možete videti na: www.eatanews.org i www.itaaworld.org

Glavna voditeljka edukacije: Danijela Budiša Ubović, doktor psiholoških nauka, međunarodno sertifikovani psihoterapeut (CTA-P), vanredni edukator i supervizor (PTSTA-P).

Uslovi za upis napredne edukacije:

 1. Završen uvodni trening TA 101.
 2. Završene akademske studije (ili ste na završnoj godini akademskih studija).
 3. Popunjen prijavni obrazac za edukaciju.
 4. Obavljen prijemni intervju sa edukatorom, koji ćete zakazati kroz prijavu za edukaciju.

Cena edukacije:

60 eura po susretu na grupi (za studente 50), u dinarskoj protivvrednosti.

Cena susreta u maloj grupi je 20 eura po osobi (u dinarskoj protivvrednosti).

Na prvoj, drugoj i trećoj godini imamo 11 susreta (10 na grupi i jedan individualni), a na četvrtoj 16 (15 na grupi i jedan individualni).

Cena čitanja eseja je 40 eura, u dinarskoj protivvrednosti.

Prva godina ukupno: 700 eura*, u dinarskoj protivvrednosti.

Druga godina ukupno: 700 eura*, u dinarskoj protivvrednosti.

Treća godina ukupno: 700 eura*, u dinarskoj protivvrednosti.

Četvrta godina ukupno: 1000 eura, u dinarskoj protivvrednosti.

*za studente do 26 godina 600

Godišnja članarina u UTAS-u je 1000 dinara.

Program edukacije:

Na I godini cilj je da polaznici steknu  znanje o glavnim konceptima u TA i njihovim odnosom sa psihopatologijom i razvojem deteta.

 • Faze psihoterapijskog procesa
 • Korišćenje osnovnih TA koncepata u postavljanju TA dijagnoze:
  • Životne pozicije
  • Ego stanja
  • Transakcije
  • Stroukovi
  • Analiza skripta
  • Otpisivanje, redefinisanje, pasivno ponašanje
  • Simbioza
  • Reket i reket sistem
  • Igre (stepeni, načini analize, opcije u terapiji)
 • Izgradnja odnosa sa klijentom i prvi susret
 • Ugovori
 • Motivacija za promenom ponašanja
 • Empatske transakcije
 • Terapijsko istraživanje
 • Dekontaminacija i 8 Bernovih terapijskih operacija
 • 8 Bernovih intervencija na empatičan način
 • Modeli rada sa ego stanjem Odrasli – komparacija
 • Terapijski zadaci
 • Metaterapija

Na II godini napredne edukacije naglasak je na primeni znanja i veština u radu sa klijentima:

 • Dekonfuzija ego stanja Deteta kroz različite teorijske modele
 • Terapijska usklađenost
 • Terapijska uključenost
 • Planiranje tretmana
 • Relacione potrebe
 • Rad na ranoj sceni
 • Unutrašnji konflikt i zastoji
 • Donošenje Nove odluke
 • Razvijanje koherentnog narativa

Na III godini edukacije naglasak je na integraciji teorije i prakse.

 • Etika i profesionalna odgovornost
 • Razvoj Selfa/ego stanja deteta
 • Transfer i kontratransfer
 • Tradicionalni i moderni pristupi u radu sa ego stanjem Roditelj
 • Odigravanja i supervizija

Na IV godini fokus je na proširivanju prakse na različite mentalne poremećaje.

 • Grupna psihoterapija
 • Rad sa snovima
 • Shizoidne odbrane
 • Granične odbrane
 • Narcističke odbrane
 • Trauma u TA modelu
 • Stid u TA modelu
 • Rad sa parovima
 • Erotski transfer i KT
 • Anksioznost u TA modelu
 • Depresivnost u TA modelu

Da li je dovoljno da redovno pohađam edukaciju da bih uspešno završio/la školsku godinu?

Osim prisustva i aktivnog učešća na radionicama, za uspešno završavanje školske godine potrebno je i:

 • da se pridržavate ugovora o edukaciji
 • da imate pozitivno ocenjena dva eseja
 • da tokom treće trećine školske godine napravite kratku prezentaciju o tome gde se nalazite na putu profesionalnog i ličnog razvoja, i predstavite je na susretu u malim grupama.

Više detalja možete zatražiti kontakt formom ispod.

Šta je potrebno za sertifikat savetnika?

Nakon 300 sati napredne edukacije u transakcionoj analizi imate mogućnost da steknete ovaj sertifikat. Pored toga, potrebno je da imate:

 • minimalno 250 sati rada sa klijentima
 • minimalno 75 sati supervizije (40% od toga mora biti sa glavnim supervizorom)
 • napisanu i prezentovanu studiju slučaja
 • lični rad tokom edukacije, minimalno 100 sati

Šta je potrebno za sertifikat psihoterapeuta u transakcionoj analizi?

Ovaj sertifikat se stiče polaganjem međunarodnog ispita koji organizovanizuje ITAA ili EATA, nakon što glavni supervizor da preporuku za izlazak na ispit. Ovakav način sertifikacije je obaveza svake nacionalne TA asocijacije koja radi po evropskim i međunarodnim standardima. Uslovi koje je potrebno ispuniti pre toga:

 • minimalno 360 sati edukacije u transakcionoj analizi
 • minimalno 500 sati rada sa klijentima
 • minimalno 150 sati supervizije (40% od toga mora biti sa glavnim supervizorom)
 • lični rad tokom edukacije, minimalno 200 sati

Radujem se našem susretu!

Prijava na Edukaciju

Ukoliko želite da se prijavite na edukaciju, molimo Vas popunite ovu kontakt formu: