Burna reakcija

Šta može da nam govori naša burna emocionalna reakcija na nešto što nas objektivno ne ugrožava?

Na primer, izuzetno Vas iritira što određena osoba, koja nema nikakvog uticaja na Vaš život, ne koristi svoje potencijale.

Da biste bolje upoznali sebe, proverite da li Vam smetaju određene osobine i ponašanja kod drugih ljudi, a da ne znate zašto.

Zatim postavite sebi sledeće pitanje: ako bih ja imala tu osobinu, šta bih tada mislila o sebi?

Ako je odgovor da ste loši ili neadekvani, moguće je da je to razlog za Vaše pomenuto reagovanje. Da ne prihvatate određene aspekte Vaše ličnosti, koje vidite kod drugih.

U gornjem primeru, postoji mogućnost da Vi ne koristite Vaše potencijale, ali Vam je neprihvatljivo što je tako.

Kada postanemo svesni naših ne baš omiljenih osobina ili ponašanja, mi upravljamo njima, a ne oni nama.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.