Patologizacija

“Preosetljiva si….neurotična…uvredljiva i sl.”

Primeri su tzv. patologizacije. Kada nešto što je normalno, neko konotira kao bolesno.

Patologizacija je često efikasan manipulativni manevar.

Na primer, ne složite se sa nekim ili se naljutite, i onda dobijete etiketu ovog tipa.

Što će i da upali ako i sami sumnjate u ispravnost Vašeg reagovanja.

Kada se suočite sa ovakvom vrstom manipulacije, podsetite se da je moć kod Vas – važno je da nakon početne neprijatnosti ne poverujete da sa Vama nešto nije u redu.

Jer je izražavanje Vašeg protesta zdravo i pokazuje da uvažavate sebe. Iako to neće odgovarati ljudima sa kojima imate konflikt interesa.

Ako imate problem da izađete na kraj sa ovakvom vrstom manipulacije, možete to postići u saradnji sa psihoterapeutom.

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.