Samopoštovanje

Test samopoštovanja može da bude i izbor ljudi sa kojima ostajete u komunikaciji, posebno u privatnoj sferi.

Ako tu ima onih sa kojima se osećate manje vredno, a ipak održavate odnos, verovatno verujete da ne vredite dovoljno. Inače to ne biste trpeli.

Postepeno odustajanje od odnosa, u kojima niste uvaženi na način koji Vam je potrebno, može biti pokazatelj da menjate sliku o sebi.
Razmislite koje odnose biste prestali negovati kada bi Vaša dobrobit bila prioritet.

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.