Koliko nas okolnosti oblikuju?

“Ljudi u zajednici počinju da razmišljaju i žive drugačije kao odgovor na njihovu materijalnu situaciju i odnose koje imaju oko sebe”(Williams, 2021 prema Minikin 2023, p. 88)

Kada je u pitanju materijalna situacija, jeste li primetili da kada smo siromašni nacionalizam nam postaje važniji od ekonomije?

Isto tako, kako nam se poboljšava ekonomska situacija, tako nam bledi interesovanje za nacionalističke teme.

Ovo samo govori koliko smo skloni da nas “prevedu žedne preko vode”.

Koliko nas ranjivost poput siromaštva oslabljuje, da smo spremni da progutamo toliko veliku laž.

Slično je i sa drugim ranjivostima, kao što su manjak ili nedostatak podrške, sigurnih odnosa, razumevanja i sl.

Možda je zato dobro da sebi postavimo određena pitanja s vremena na vreme:

Je li meni ovo stvarno prioritet?

Živim li u skladu sa svojim vrednostima?

Imam li podrške koliko mi je potrebno?

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad