Ako ne verujete sebi….

Ako ne verujete Vašoj intuiciji…

Ako imate teškoće da pokažete kako se osećate….

I plašite se ulaženja u konflikte….

Verovatno niste u kontaktu sa Vašim osećanjima i potrebama.

Verovatno stavljate interese drugih ljudi ispred Vaših.

I verovatno, Vaš jedan ili oba roditelja nisu imali razumevanja za to kako se osećate.

Ono što je važno da znate je, da proces isceljenja počinje kada postanete spremni da vidite da je ovo Vaša istina.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.