Kako se nositi sa gubitkom posla?

Kako se nositi sa gubitkom posla?

Šta ako neko razvije paničnu ili depresivnu reakciju na tu situaciju?

Da li je u tom slučaju dovoljno “pozitivno razmišljanje?

Moj odgovor: gubitak posla je veoma stresan događaj, i normalno je da ljudi reaguju intenzivnim osećanjima. U početku osoba biva izbačena iz ravnoteže, ali se u dogledno vreme adaptira na promenu.

Ako se nečija reakcija na ovakvu vrstu stresa manifestuje kroz panični ili depresivni poremećaj, verovatno takva osoba ima problem da oseća neprijatna osećanja, ili da voli sebe i kada ne ostvaruje zadate ciljeve.

Kada klijent na psihoterapiji dođe do ovih saznanja, obično nakon toga napravi promenu i na ličnom i na poslovnom planu.

Na kraju psihoterapijskog procesa postigne da voli sebe i kada se oseća neprijatno ili kada mu ne ide. Kao i da se profesionalno bavi sa onim što je u skladu sa njegovim interesovanjima.

Pozitivno razmišljnje u ovom slučaju ne samo da nije dovoljno, nego nije ni korisno, pošto obično nije autentično – malo ko veruje da će sve biti u redu kada okolnosti ne ukazuju na to. Takođe, kontraproduktivno je da pored objektivnih teškoća koje ljudi imaju u ovoj teškoj životnoj fazi, još sebe maltretiraju da moraju da “misle pozitivno”.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi sad.