100% učinak

Situacije u kojima nismo u stanju da damo 90 ili 100% svojih mogućnosti mogu da budu veoma poučne. Posebno ako verujemo da smo nefunkcionalni ako ne radimo na najvišem nivou.

Na primer, umorni ste, neispavani, iscrpljeni, zabrinuti ili potišteni. Brinete se kako će to da se odrazi na Vaš posao ili roditeljstvo.

A onda shvatite da i kada radite i sa pola kapaciteta da se nadređeni ne žale. Da je Vaših 50% dovoljno za dobro obavljen posao.

Takođe, interesantno je da to što niste angažovani oko dece koliko mislite da treba, može da bude korisno za njih, jer tada:

• imaju više prostora da budu samostalni
• dobijaju priliku da se povežu i sa ostalim članovima porodice
• uče da trpe neprijatnost.

Da biste živeli slobodnije, sa više energije i vremena za Vas, važno je da podsećate da je Vaš maksimum retko potreban. Ponekad i štetan.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.