“Emotivci”

 

Neki ljudi sebe vide kao “emotivce”, i to im se ne sviđa. Ne bi da osećaju osećanja u određenim situacijama. Npr. tremu pred javni nastup.

Ja bih rekla da su svi ljudi “emotivci”. Svi osećamo osećanja kada doživljavamo da se dešava nešto važno po nas.

A tačno je da se razlikujemo po tome šta je kome važno. I u redu je da nam je važno bilo šta što je zakonito.

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.