Čemu služe simptomi?

Svaki simptom ima funkciju u našem psihičkom životu.

Iako je neprijatan, javi se da bi nam signalizirao da je naš psihički integiret ugrožen u jednom ili više aspekata.

Kao bol u slučaju opekotine. Zamislite šta bi se desilo sa našim tkivom na ruci, da ne boli kada dlanom dotaknemo vrelu ringlu….

Tako je i sa simptomima. Oni rade u našu korist. Time što nas pokrenu da se pozabavimo sobom.

Zato je dobro da ih “čujemo”, umesto da se rvemo sa njima.

To je jedna od veština koju možete steći na psihoterapiji.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.