Važan momenat u razrešavanju anksioznosti

Jedan od začajnih momenata u razrešavanju patnje koja je povezana sa anksioznošću, jeste kada osoba počne da oseća samilost prema sebi, što se toliko muči.

Dugačak je put od prvih teškoća do tog momenta, i značajno može da se skrati na psihoterapiji.

Tada osoba obično potraži stručnu pomoć, čak je spremna da, mimo uvrežene predrasude, uzme i psihofarmakoterapiju, ako je to potrebno.

To je jedan od važnih znakova isceljenja – “postalo je najvažnije da mi bude dobro”.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut