Šta je lekovito za anksioznost?

Kako je usmerenost na razmišljanje “šta ako” temelj anksioznosti, tako je dozovoljavanje sebi da osećate anksioznost često lekovita.

To znači da bez ikakvog prosuđivanja ili preispitivanja pustite sebe da osećate anksioznost. Da budete anksiozni koliko Vam je potrebno.

Lakše reći nego učiniti.

Uverenja da ne bi smeli da se osećate na određeni način ili da ćete poludeti ako nastavite da se tako osećate, često su prepreka na tom putu.

Psihoterapeuti su obučeni da kroz odnos sa klijentom i primenu određenih terapijskih strategija, pomognu ljudima da puste sebe da se osećaju kako se osećaju, umesto da se rvu sa svojim osećanjima.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.