Strahovi nas nateraju da se bavimo sobom. Obično deluju kao prokletstvo, a posle se ispostavi da su blagoslov.